22 بهمن روز بزرگ و آرمانی ملت ایران بر همه مبارک باد.

22 بهمن

وعده ی دیدار ما، غرفه ی فرهنگی پایگاه بسیج حجتیه(عج) در میدان انقلاب.

بی صبرانه مشتاق دیدارتان هستیم.

یاعلی

22بهمن