فردا دوباره جوانه زده.......سبز می شویم.....

هم رنگ مهر.....هم تپش ،هم نبض می شویم....

.

فردا به آفتاب انقلاب  دوباره سلام خواهیم کرد.....

فردا دوباره طلوع خواهیم کرد....از مسیرهای ده گانه...و آزادی را...این موهبت بزرگ الهی را، دوباره لمس خواهیم کرد.......

(آهای دشمنان ایران و اسلام بدانید) ما ماهواره ی امیدمان را سالهاست به فضا فرستاده ایم

و با سلول های بنیادی مان خدا را لمس کرده ایم....

ما از تبار عشق ایم....هم صحبت ایمان.......

و سال هاست که در فروغ اسلام راهمان را پیدا کرده ایم....

ما از طایفه ی فرهادو مجنون ایم.....عشق مان دروغین نیست....

ما زلال مثل آب ایم....انقلابمان مخملی نبوده ونیست.....

...

فردا دوباره تماشا خواهند کرد.....دنیا....تجلی رنگین کمان ما را...ایران یک دست را....

و  جهان دوباره با حضورمان خواهد شنید.......صدای یکدستی را...صدای همبستگی را...

فردا چه افتاب ببارد...چه برف یا باران...ما دوباره باران میشویم...پاک و یک دست...

راستش لحظه شماری میکنم برای دیدار دوباره ات فردا....هم میهن....

سلام ایرانی........