فردا صبح...  درست است که اغلب جمعه ها خوابم!!..اما خب جمعه ها را که نباید خوابید.... که منتظری که سر راه معشوق خوابش ببرد حکایتش همان حکایت خواب مجنون می شود که بدرد گردو بازی می خورد....

اما فردا....

زود تر بلند میشوم....غسل جمعه میکنم و جسم را پاک...وضو می سازم...بهترین لباس هایم را به تن میکنم و آماده نماز پشت شما حضرت آقا...

آخر آدم برای ملاقات کسانی که دوستشان دارد بهترین لباس هایش را می پوشد....چه برسد برای ملاقات کسی که در راه و به اشارتش جان می دهد...

نماز جمعه

 

و فردا در راه صلوات می فرستم برای تعجیل فرج.....

دلم روشن است ....به زودی این نماز های پشت شما متصل به حضرت ولی عصر (عج) خواهد شد.....

فردا نماز پشت شما... هفته ی بعد یا کمی بعدترش پشت امام زمان(عج) ان شاالله....

.......

فردا دوباره باز نمازم معطر است           آری نماز پشت شما فیض اکبر است