شعر زیر از جناب علیرضا لک است از کتاب "غزل مرثیه" که گزیده ای است از اشعار عاشورایی.

ناشر:آرام دل

خواهر

"

  زینب می آید

خواهر نگو ،خاکستر خواهر می آید

با کوهی از غم ، خسته و بی پر می آید

 

ای شاهد بر نیزه ی دربدری هام

چشم تو روشن ، صاحب معجر می آید

 

امروز یعنی با صدای «یا حسینم»

ته مانده ی جانم کنارت در می آید

 

ای بی کفن! ای بی سر و سامانی من

برخیز زینب را ببین با سر می آید

 

با دستباف مادر و گهواره و مشک

همراه من یک حلقه انگشتر می آید

 

یادت می آید با چه شکلی رفتم، اکنون

انگار اصلا یک کس دیگر می آید

 

از شهر بی شرم نگاه خیره سر ها

سقا کجایی؟ دختر حیدر می آید

علیرضا لک