شعری بسیار زیبا و حزن انگیز به مناسبت شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، از جناب علی اکبر لطیفیان و از کتاب زیبای "سه نقطه" که مجموعه ای از شعرهای آیینی ایشون.

حرای خرابه

در آن سحر ، خرابه هوایش گرفته بود
حتی دل فرشته برایش گرفته بود

با آستین پاره‌ی پیراهن خودش
جبریل را به زیر کسایش گرفته بود

زورش نمی رسید کسی را صدا کند
از گریه زیاد ، صدایش گرفته بود

از ابتدای شب که خودش را به خواب زد
معلوم بود آنکه دعایش گرفته بود

حتماً نزول می کند آیات تازه ای
با چلّه‌ای که بین حرایش گرفته بود

مشغول ذکر نافله‌اش شد،ولی کجاست؟
آن چادری که عمّه برایش گرفته بود

علی اکبر لطیفیان

       رقیه