" اسلام

اسلام چیست؟ چقدر مظلوم است و چقدر غریب.

امام میان تمام مدلهای اسلام من فقط یک مدلش را دوست دارم.

من از کسانی که از مستحبات فقط خواب قیلوله را می پسندند، بدم می آید!

من از کسانی که در میان واجبات فقط صله رحم را، با میهمانان آنچنانی، دوست دارند، بدم می آید! من از صله رحمهای قر و قاطی! در میان تنهای مسلمانان شهر بدم می آید! من از بقیه هم بدم می آید.

از آنهایی که از یاد خدا فقط ذکر گفتن را بلدند، آنهم با ذکر صاد از مخرج اصلی!

آنها/یی که هر نمازشان را ده بار می خوانند، آنهایی که قرآن را فقط می خوانند، آنهایی که خمس و زکات دزدیهایشان را کامل پرداخت می کنند، آنهایی که غذای ته مانده خود را به فقرا می دهند، آنهایی که مسجد می سازند و سردرب مسجد را ملوث به نام خود می کنند، آنهایی که ده بار والضالین را تکرار می کنند و ...

من از اسلام مدل لطیفش را دوست دارم. اسلام من در میان پیرمردهای 90 ساله رو به مرگ نیست. من اسلام دعا را دوست دارم. اسلام گریه را. اسلام پیرمرد بودن جوانها را.

اسلام جمعهای تذکر را. اسلام عهدهای اخوت را. اسلام جنگ و جبهه را.

اسلام ته مانده غذا را خوردن را. اسلام بخشش تمام مال نداشته را.

اسلام کار و ذکر برای خدا را. اسلام ضد ریا را. اسلام تظاهر به الله را.

اسلام خجالت نکشیدن از نماز را. اسالم مخفی کردن تمام عبادات را.

اسلام ضجه های جانسوز را. اسلام دعای کمیل را. اسلام دعای توسل را.

اسلام مناجات شعبانیه را. اسلام رمضان را.

اسلام سینه زنی را. اسلام نوحه خوانی را. اسلام نیمه های شب را.

من از اسلام مرفهین بدم می آید. همانها که از میان احادیث، فقط استحباب خانه خوب، مرکب خوب و زن خوب را دوست دارند! من از خودم هم خیلی بدم می آید!

من خودم را دوست ندارم! من آتش را کمترین مزدم در آخرت می دانم!

از شماها هم بدم می آید و از اسلام شما بیشتر!؟ ... همین!

15/11/71 شیراز  "

 

 

برگرفته از کتاب " لخته های دل" حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد 

----------------------------

نقل از کتابخانه سایت تبیان +   : http://www.tebyan.net

 -----------------------------------------------------------------------

*(پی نوشت:واضح است اسلام ایی که در عنوان مطلب آمده،همان اسلام آمریکایی است که همگی از آن بیزاریم.)