رهبرا،وقتی شما میگید جنگ نرم....

"از تو به یک اشاره

از ما به سر دویدن....."

کاش فقط بعضی از مسئولین میدونستن که" جنگ نرم با سرعت 45.2 Kbps !! کمی(وفقط کمی) سخته."

به هر حال، به یاری خدا "ما تا آخر ایستاده ایم..."

همین.