اطلاعیه های رسمی پایگاه بسیج حجتیه، جهت اطلاع رسانی به بسیجیان عزیز و آگاه پایگاه ،در این موضوع اطلاع رسانی و طبقه بندی می شوند.