نکته ها و مطالب مفید و جالب گفته شده در دیگر وبلاگ ها و سایت  ها را تحت این موضوع طبقه بندی کرده و درج خواهیم نمود ، به یاری خالق حکیم.