حضرت آیت الله خامنه ای: « من اگر بدانم هر روز یک ساعت باید حرف بزنم و نتیجه اش این باشد که مردم کتاب خوان بشوند، حاضرم روزی یک ساعت و نیم حرف بزنم!...»

چقدر بد و تامل برانگیز است که سرانه ی مطالعه ی روزانه ی هرفرد در کشور اسلامی ما، برای هر نفر چند دقیقه و برای مردم کشورهایی مثل ژاپن و.. روزانه چند ساعت است.

ان شاء الله  تحت این موضوع ، به معرفی کتاب های مفید و خواندنی خواهیم پرداخت.همچنین فایل های  pdf و کتاب های تلفن همراه را نیز در این قسمت خواهیم آورد.