قال رسول الله(ص) :« طلب العلم فریضه علی کل مسلم »
فراگیری دانش بر هر مسلمان واجب است.                           (نهج البلاغه، خطبه 184)

همین دُرِّ سخن نبوی ما را بس است برای داشتن انگیزه های مقدس الهی(ودنیایی؟!) برای جست و جو و طلب علوم.از علوم دینی گرفته تا علوم فیزیک و شیمی و....

مطالب علمی در این وبلاگ با این موضوع طبقه بندی خواهد شد، به یاری خداوند سبحان.