ان شاالله فایل های تصویری را، از سیاسی و نماهنگ های روز گرفته، تا ... را تحت این موضوع  برای استفاده عزیزان خواننده قرار خواهیم داد.