فایل های صوتی، از صوت قاریان بزرگ قرآن و ادعیه و مناجات گرفته تا تواشیح ، مداحی ها ،مولودی ها و سروده ها و آهنگ های انقلابی و سخنرانی ها و... را، برای دانلود واستفاده ی عزیزان، تحت این موضوع خواهیم آورد.