در انتهای هر هفته ،اخبار ایران وجهان از صفحه ی »اخبار هفته جاری «، که هر روز به روز رسانی می شود، در این عنوان موضوع طبقه بندی خواهد شد،به یاری خداوند.