ازین پس مناسبت های میهنی مذهبی را از طرف پایگاه حجتیه،به تبریک و تسلیت عزیزان خواننده خواهیم رساند ،تا از مناسبات روزانه و هفتگی وماهیانه غافل نباشیم.!!