دین عزیز ما ،اسلام سفارش کرده است به دفاع و طرفداری از حقوق مظلومان و البته در صورت توان، ایستادن در مقابل متجاوزان وظالمان به حقوق مردم و جلوگیری از ستم به محرومین و مظلومان.

لازمه ی تحقق این هدف نیز ،شناخت صحیح مظلومان ومحرومان و ظلم های ظالمان است.از مردم غزه گرفته تا کودکان کشورهای فقیر آفریقا و..

مطالبی را در این مورد ، با موضوع مظلوم شناسی در اختیارخوانندگان عزیز قرار خواهیم داد،ان شاء الله.