دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب شما کند،در غیر این صورت زمانی فرا میرسد که جنگ تمام میشود و رزمندگان امروز سه دسته میشوند؛ 
اول دسته ای که به مخالفت با گذشته خود برمی خیزند و از گذشته خود پشیمان میشوند، 
دوم دسته ای که راه بی تفاوتی را برمی گزینند و در زندگی مادی غرق میشوند، 
سوم دسته ای که به گذشته ی خود وفادار می مانند و احساس مسئولیت میکنند که از شدت مصایب و غصه ها دق خواهند کرد.
 
"شهید مهدی باکری"

 امور شهدا و ایثارگران بسیج مسجد حجتیه(عج)