در این روزهای جشن اول سالی، یکشنبه سوم فروردین علی خلیلی جانباز ناهی از منکر بر اثر بر اثر سختی بسیار و طولانی پس از جراحات وارده، دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نائل شد.

مبادا در گوشه و کنار، یا در دستگاه انتظامی و قضائی، کسانی باشند که راه را جلو آمر به معروف و ناهی از منکر سد کنند!

مبادا کسانی باشند که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کرد،از او حمایت نکنند، بلکه از مجرم حمایت کنند!

البته خبرهایی از گوشه و کنار کشور، در بعضی موارد به گوش من می رسد.

هرجا که بدانم و احساس کنم، و خبر اطمینان بخشی پیدا کنم که آمر به معروف و ناهی از منکر خدای نکرده مورد جفای مامور و مسئولی قرار گرفته خودم وارد قضیه خواهم شد..... پیداست که این جوانان متمایل به امر به معروف و نهی از منکرند.

بنابراین  وظیفه ما مسئولین ، قانون گذاران و مجریان است که راه و زمینه را برای اجرای این واجب الهی هموار و فراهم کنیم.

امام خامنه ای (حفظه الله)-دیدار با قشرهای مختلف مردم-29/07/1371