زیارت اهل قبور در اول نوروز

زیارت اهل قبور در روز اول عید و گرفتن مراسم عید اوّل یا نو عید در بین ایرانیان از رسم های خوب کهن است. این رسم نیز چون بسیاری از رسم های ایرانی نشئت گرفته از روایات و کلمات نورانی اهل بیت(علیهم السّلام) و از سنت های الهیست.


امام صادق(علیه السّلام) نقل فرمودند که یکى از پیغمبران از پروردگارش پرسید چگونه اینها که مردند زنده کنى؟ خدا در این روز(نوروز) به او وحى کرد آب بر مرقدشان بپاشد که نخست روز سال پارسیانست و آنان که 30 هزار بودند زنده شدند، و آب پاشیدن در آن روز سنّت شد. 
منبع:آسمان و جهان (ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الأنوارجلد 54) ؛ ج‏3 ؛ ص81