سفر زیارتی سیاحتی راهیان نور

سال تحویل در کنار شهدا و آرمگاهایشان

 

 

مکان حرکت: شهرری - دولت آباد - محله شهادت