ان شا الله ، تحت این موضوع ،مطالبی را در مورد شخصیت های غیر مهم والبته خبرساز ایران وجهان وهمچنین شخصیت های بزرگ ایرنی،اسلامی و شخصییت های بزرگ جهان،از علما وعرفا وشعرا ونویسندگان گرفته، تا متفکران وفلاسفه و دانشمندان و سیاستمداران ،مطالبی را در اینجا درج می کنیم،تا هم نکات مثبت شخصیتی دیگران را بیاموزیم،هم با شناخت سیاستمداران و... به بصیرت خود بیافزاییم.