مقام معظم رهبری : شهدا ستارگان درخشانی هستند که هر یک می توانند عالمی را روشن کنند.

از جمله ها،وصیت نامه ها و ویژگی های شخصیتی ستاره های آسمان عشق در کهکشان جبهه ها-شهدا و جانبازان عزیز و غریب-،در اینجا مطالبی را خواهیم نگاشت.

همچنین بزودی از حدود 150 شهید غریب اعزامی از این مسجد (و پایگاه) وشهدای محله ،مطالب و مصاحبه با خانواده هایشان را خواهیم نوشت،به یاری خدا.