امام خامنه ای(حفظه ا...):

این حلقات «صالحین»، از کارهاى بسیار خوب و برجسته است

 

 

امیدواریم این مقدار اندک که در ایام تابستان توسط بسیجیان این پایگاه برگزار گردید باعث رضای خداوند متعال و مورد توجه امام عصر(عج) و شادی دل نائب امام زمان مان حضرت امام خامنه ای قرار گیرد.