سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

( فرمانده دلیر سپاه قدس )

سرلشگر قاسم سلیمانی

 هر چتربازی که قرار است از هواپیما هلی برد شود، هر تفنگداری که قرار است از ناو ها پیاده شود، هر کماندویی که قرار است با نفربر وارد شود، یادش باشد که قبلا تابوتش را سفارش داده باشد. شامات (سوریه) خط قرمز انقلاب اسلامی است. همانجایی که می تواند معراج ما و گورستان شما باشد».