می نویسیم اینجا.                        به نام خدای مهربان

با یاد خدای مهربان

و برای رضای خدای مهربان.

تا بصیر گردیم و

 خود را ما آماده سازیم و سهمی داشته باشیم،هر چند اندک،برای ظهور آن یگانه منجی مهربان،مولای غریب مان حضرت ولی عصر(عج) روحی و ارواحنا فداه.

به یاری خدای مهربان.