هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله

شلمچه بوی چادر خاکی مادر ما فاطمه (س) را می دهد.

جهت شرکت در اردوی زیارتی راهیان نور

پایگاه مقاومت حجتیه(عج)

با شماره تلفن 09197273283

تماس حاصل فرمائید

مهلت ثبت نام تا مورخ 20/12/91

زمان حرکت 28/12/91 تاریخ برگشت 2/1/91

محل های زیارت: مناطق مقدس عملیاتی جنوب کشور

ستاد راهیان نور پایگاه مقاومت حجتیه(عج)محله شهادت شهرری