حسن(ع) ای لعل لبت آب حیات / حسن(ع) ای مظهر حُسن و بَرکات

حسن(ع) ای جلوه نور اَزَلی / شه دارین، ولیّ بن ولی

حسن(ع) ای مظهر اسماء خدا  / حسن(ع) ای زیب ده عرش علا

دین و قرآن زتو پاینده شده / از تو احکام خدا زنده شده

(شاعر ناشناس)

میلاد امام حسن مجتبی(ع)

15 رمضان ، میلاد کریم اهل بیت؛ امام حسن مجتبی(ع) بر عاشقان مبارک باد.