روایت معتبر شیع با هدف یادگیری و الگوگیری ما از نحوه ی زندگی  و رفتار و توصیه های معصومین (ع) ،با موضوع روایات در وبلاگ آورده خواهد شد ،ان شا الله.