طی یک‌سال گذشته                     خبرگزاری فارس: گاردین: ۴ نفر از هر ۱۰ زن انگلیسی در مکان‌های عمومی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند
گاردین: ۴ نفر از هر ۱۰ زن انگلیسی در مکان‌های عمومی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

خبرگزاری فارس: مدیر ائتلاف پایان خشونت علیه زنان می‌گوید: "آزار جنسی به حدی عادی شده است که دیگر کسی به آن توجه نمی‌کند اما وقتی شروع به صحبت با زنان می‌کنید، هریک داستانی وحشتناک برای تعریف کردن دارد."

 به گزارش فارس به نقل از گاردین، سازمان‌های خیریه مربوط به امور زنان هشدار می‌دهند آزار جنسی به یک مشکل خطرناک و مستمر در خیابان‌های بریتانیا تبدیل شده است.

بر اساس یک نظرسنجی، 4 نفر از هر 10 زن انگلیسی در پایتخت بریتانیا و در ماکان‌های عمومی مورد آزار و اذیت جنیسی قرار گرفته‌اند. این آمار با نظرسنجی از 1047 زن لندنی به‌دست آمده که در نتیجه آن، طی یک‌سال گذشته، 43 درصد از زنان انگلیسی در مکان‌های عمومی مورد آزار جنسی بوده‌اند. 

"هلی داستین"، مدیر ائتلاف پایان خشونت علیه زنان می‌گوید: "آزار جنسی به حدی عادی شده است که دیگر کسی به آن توجه نمی‌کند اما وقتی شروع به صحبت با زنان می‌کنید، هریک داستانی وحشتناک برای تعریف کردن دارد."

بر اساس گزارش فوق، حتی محصلین 12 ساله نیز هدف آزار جنسی قرار گرفته‌اند. نتایج مطالعاتی که پیش‌تر انجام شده نشان می‌دهد که یک نفر از هر سه دختر محصل انگلیسی ناخواسته در یک تماس جنسی وارد شده است.

داستین تصریح می‌کند که آزار جنسی تاثیری واقعی بر روی زندگی زنان دارد. این امر منجر به هراس از تجاوز و خشونت جنسی شده و بر روی موضوعات مربوط به برابری تاثیری بد دارد."

................

پی نوشت: نکته ای که بایستی مورد تفکر قرار گیرد این است که اگر زنان انگلیسی نیز از نعمت حجاب خود را بهره مند می ساختند و کمتر به خودنمایی وجلب نظر هوسرانان می پرداختند آیا از این آمار فاجعه بار تجاوز به حریم شان کم نمی شد؟؟....

..................

آدرس مطلب: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910305000512