میان این همه  تبلیغ نامحسوس محصولات در متن های مثلا خبری (رپرتاژ آگهی)

 و این همه ترویج فساد با پوشش خبر رسانی!! و این همه انبوه اخبار بیهوده و زرد....

ترجیح می دهیم که مطالب اینجا اندک، ولی مفید باشد.....

کدام روزنامه و خبر گذاری فردا تیتر میزند!؟ ، این غم انگیز ترین خبر را که:

" این جمعه هم مهدی(عج الله تعالی فرجه) نیامد...."  ناراحت

ما هنوز خوب نیستیم....ما اگرچه مار نیستیم!!

لیک بهر عشق،

پای این قرار نیستیم

سر به دار نیستیم...

ما هنوز یار یار نیستیم....