به منظور ترویج پیامک های زیبا و معنوی و شادی مومنین و...

سر تیر هایی رو با موضوع و برچسب پکدون(پیامکدون) می آوریم.به این ترتیب که:

سرتیتر هایی رو با عنوان مثلا : پیامک های طنز، یا پیامک های فاطمیه یا محرم و ...

قرار می دهیم و در ایام مناسب با آن ها ، 5 پیامک جدید اضافه شده را در ابتدای مطلب قرار می دهیم و باقی پیامک ها را در ادامه می آوریم و مطلب را به روز رسانی میکنیم.

تا از این راه در گذر زمان بانک پیامکی کامل  در جهت ترویج پیامک های زیبا در دسترس عموم عزیزان قرار داشته باشد.