ای منقلب کننده ی قلب ها و دیدگان...

مقلب

 یا مقلب قلب او را شاد کن

یا مدبر خانه اش آباد کن

یا محول احسن الحالش نما 

از بدیها فارغ البالش نما ...

یا مقلب قلب من در دست توست ...

 یا محول ،حال من سرمست توست ...

      کن تو تدبیری که در لیل و نهار ...

 حال قلب من شود همچون بهار .....

(شاعر ناشناس)

........................... 

پی نوشت: ان شاالله که سال نو سال ظهور باشد و همگی از یاران واقعی امام زمان(عج) باشیم.

عیدتان مبارک