نماز جمعه
نماز جمعه
مقام معظم رهبری در مورد شهید بابایی می فرمایند:

این شهید عزیزمان انسانی مؤمن و متقی و سربازی عاشق و فداکار بود و در طول این چند سالی که من ایشان را می شناختم، همیشه بر همین خصوصیات ثابت و پابرجا بود... او هیچ گاه به مصالح خود فکر نمی کرد و تنها مصالح سازمان و انقلاب و اسلام را مد نظر داشت. او فرماندهی بود که با زیردستان بسیار فروتن و صمیمی بود؛ اما در مقابل اعمال بد و زشت، خیلی بی تاب و سختگیر بود... این شهید عزیز یک انقلابی حقیقی و صادق بود؛ و من به حال او حسرت می خورم و احساس می کنم که در این میدان عظیم و پرحماسه از او عقب مانده ام.
سالروز تولد دلاور مرد آسمانها

سرلشگر بسیجی عباس بابائی گرامی باد.

شادی روح پاکش صلوات

عباس بابائی
آیت الله مدرس
شهید رسول سیفی
یادگاران شهادت