حمایت بازیکن مشهور تیم رئال مادرید از مردم فلسطین موجب بسته شدن صفحه فیس بوک وی شد.

"مارسلو" (Marcelo ) بازیکن مشهور تیم رئال مادرید اسپانیا، با قرار دادن دو مطلب در صفحه فیس بوک خود به حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرداخت که این امر موجب حذف صفحه وی توسط مسئولین این شبکه اجتماعی شد.

(عکس ها در ادامه مطلب)
فلسفة حجاب در قرآن

در هر بخشی و هر بعدی از ابعاد برای سیر به مدارج کمال بین زن و مرد تفاوتی نیست منتها باید اندیشه‌ها قرآن گونه باشد، یعنی همان گونه که قرآن بین کمال و حجاب و اندیشه و عفاف جمع نمود، ما نیز در نظام اسلامی بین کتاب و حجاب جمع کنیم. یعنی عظمت زن در این است که:

«ان لا یرین الرجال و لایراهن الرجال»

نبیند مردان نامحرم را و مردان نیز آنان را نبینند.

قران کریم وقتی دربارة حجاب سخن می‌گوید می‌فرماید: حجاب عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن تا نامحران او را از دید حیوانی ننگرند لذا، نظر کردن به زنان غیرمسلمان را، بدون قصد تباهی جایز می‌داند و علت آن این است که زنان غیرمسلمان از این بابت بی‌بهره‌اند.

حال اگر کسی از تشخیص اصول ارزشی عاجز باشد، ممکن است معاذالله حجاب را یک بند بداند، و حال این که قرآن کریم وقتی مساله لزوم حجاب را بازگو می‌کند، علت و فلسفة ضرورت حجاب را چنین بیان می‌فرماید:

(ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین)

یعنی برای این که شناخته نشوند و مورد اذیت واقع نگردند. چرا که آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند.

حجاب حق الهی

شبهه‌ای که در ذهنیت بعضی افراد هست، این است که خیال می‌کنند حجاب برای زن محدودیت و حصاری است که خانواده و وابستکی به شوهر برای او ایجاد نموده است، و بنابراین، حجاب نشانة ضعف و محدودیت زن است.

راه حل این شبهه و تبیین حجاب در بینش قرآن کریم این است که زن باید کاملا درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرفنظر کردم، حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم، حجاب زن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند، حجاب زن، حق الهی است، لذا می‌بینید در جهان غرب و کشورهایی که به قانون غربی مبتلا هستند اگر زن همسرداری آلوده شد و همسرش رضایت داد، قوانین آنها پرونده را مختومه اعلام می‌کنند، امادر اسلام این چنین نیست، حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد نه شوهر و نه ویژة برادر و فرزندانش می‌باشد، همة اینها اگر رضایت بدهند قرآن راضی نخواهد بود، چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق‌الله مطرح است و خدای سبحان زن را با سرمایة عاطفه آفرید که معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد، اگر جامعه‌ای این درس رقت و عاطفه را ترک نمودند و به دنبال غریزه و شهوت رفتند به همان فسادی مبتلا می‌شوند که در غرب ظهور کرده است. لذا کسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم، از این که قرآن کریم می‌گوید هر گروهی، اگر راضی هم باشند، شما حد الهی را در برابر آلودگی اجرا کنید، معلوم می‌شود عصمت زن، حق‌الله است و به هیچ کسی ارتباط ندارد. قهراً همة اعضای خانواده و اعضای جامعه و خصوصاً خود زن امین امانت الهی هستند. زن به عنوان امین حق‌الله از نظر قرآن مطرح است یعنی این مقام را و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان که حق خود اوست، به زن داده و فرموده: این حق مرا تو به عنوان امانت حفظ کن، آنگاه جامعه به صورتی در می‌آید که شما در ایران می‌بینید، جهان در برابر ایران خضوع نموده است، زیرا که در مسالة جنگ تا آخرین لحظه، صبر نمود و کاری که برخلاف عاطفه و رقت و رافت و رحمت باشد انجام نداد. با این که دشمنان او از آغاز، حمله به مناطق مسکونی، کشتار بی‌رحمانة بی‌گناهان و غیرنظامی‌ها را مشروع نمودند.

جامعه‌ای که قرآن در او حاکم است، جامعة عاطفه است و سرش این است که نیمی از جامعه را معلمان عاطفه به عهده دارند و آن مادرها هستند، چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم اصول خانواده درس رافت و رقت می‌دهد، و رافت و رقت در همة مسائل کارساز است.

--------------------------------------------------------------

منبع:نرم افزاربرای ریحانه

 
                                     بسم الرب الشهداوالصدیقین

بدون مقدمه عرض می کنم که هرچه دراین چندخط میخوانید،فقط و فقط واقعیت ومشاهده های عینی وتوصیف ونظرشخصی اینجانب ازسفرراهیان میباشد که نیت کرده بودم آنرابنویسم وبعد ازنزدیک 2ماه این توفیق نصیبم شد.

وامابعد.....

آری  سفرراهیان یک تونل زمان است برای هرشخص،اورابه گذشته اش بازمیگرداند،گناهانی که موسوم به تغیرالنعم است جلوی چشمان اومی آیند،درست حدس زدید،دقیقا مانندآخرین لحظه های مرگ انسان که زندگی او مثل یک فیلم دورتند جلوی چشمانش می آید وبعد جان میدهدودرست  مانندهنگامی که موقع حساب کتاب قیامت فرامیرسدواعمال انسان بعد مادی پیدامیکنند وجلوی او به نمایش درمی آیند.

ازاین ها که بگذریم،آنجا(بخصوص مناطق جنگی)شبیه ترین مکان به صحرای محشربودچون همه آمده بودن:چپگرا-راستگرا-مرد-زن-پیر-جوان-نوجوان-کودک-باایمان-بی ایمان-سست ایمان و....

دریک جمله همه آمده بودند،جمعیت=؟؟؟

اگرکسی چشم تیزبین داشت بچه هایی را می دید که به سن تکلیف نرسیده بودند ولی دائم الوضو بودند،جوانان ونوجوانانی رامی دید که از 3 سال قبل فرم درخواست خادم شهداشدن را پر کرده بودند،افرادی رامی دید که درمحل گودال های رازونیاز که شهدا برای خودکنده بودند نماز می خوانند،افرادی رامی دید که درجای جای مناطق خاص یادگاری ازخود برای شهدا زیرخاک پنهان می کردندتاشهدا آن یادگاری رابردارند ونشانه ی شفاعتشان درمحضر امامانشان باشد،افرادی رامی دیدکه سنی کم ولی قلبی بزرگ داشتند،افرادی رامی دیدکه که  سنشان کم ولی خودمعلمی برای ده ها انسان مدعی بودند،افرادی که اززندگی شهری وآلودگی آن فرارکرده بودند وآمده بودن آنجا تاآخرعمر به شهدا خدمت کنند،افرادی که اگر نمازصبحشان قضا میشد خودراتنبیه بدنی میکردند،افرادی که بانیت سفرمعصیت آمده بودند ولی نیت عوض کرده بودند،افرادی که با دستمال یزدی آمدند ولی باچپیه برگشتند،افرادی که کیلومترها پیاده دربیابان می رفتندتا محلی خلوت برای رازونیاز باخدای خود بیابند و....................

اینهاتنهاگوشه ای ازوسعت وعظمت مناطق وآدمهای زائرش بود،دوباره که به نوشته ی خود نگاه می کنم امیدوارمی شوم که هستند هنوز چنین انسانهای باعظمتی ولی درفضای غبارآلودجامعه گمشده اند....................(ادامه دارد)

 
" اسلام

اسلام چیست؟ چقدر مظلوم است و چقدر غریب.

امام میان تمام مدلهای اسلام من فقط یک مدلش را دوست دارم.

من از کسانی که از مستحبات فقط خواب قیلوله را می پسندند، بدم می آید!

من از کسانی که در میان واجبات فقط صله رحم را، با میهمانان آنچنانی، دوست دارند، بدم می آید! من از صله رحمهای قر و قاطی! در میان تنهای مسلمانان شهر بدم می آید! من از بقیه هم بدم می آید.

از آنهایی که از یاد خدا فقط ذکر گفتن را بلدند، آنهم با ذکر صاد از مخرج اصلی!

آنها/یی که هر نمازشان را ده بار می خوانند، آنهایی که قرآن را فقط می خوانند، آنهایی که خمس و زکات دزدیهایشان را کامل پرداخت می کنند، آنهایی که غذای ته مانده خود را به فقرا می دهند، آنهایی که مسجد می سازند و سردرب مسجد را ملوث به نام خود می کنند، آنهایی که ده بار والضالین را تکرار می کنند و ...

من از اسلام مدل لطیفش را دوست دارم. اسلام من در میان پیرمردهای 90 ساله رو به مرگ نیست. من اسلام دعا را دوست دارم. اسلام گریه را. اسلام پیرمرد بودن جوانها را.

اسلام جمعهای تذکر را. اسلام عهدهای اخوت را. اسلام جنگ و جبهه را.

اسلام ته مانده غذا را خوردن را. اسلام بخشش تمام مال نداشته را.

اسلام کار و ذکر برای خدا را. اسلام ضد ریا را. اسلام تظاهر به الله را.

اسلام خجالت نکشیدن از نماز را. اسالم مخفی کردن تمام عبادات را.

اسلام ضجه های جانسوز را. اسلام دعای کمیل را. اسلام دعای توسل را.

اسلام مناجات شعبانیه را. اسلام رمضان را.

اسلام سینه زنی را. اسلام نوحه خوانی را. اسلام نیمه های شب را.

من از اسلام مرفهین بدم می آید. همانها که از میان احادیث، فقط استحباب خانه خوب، مرکب خوب و زن خوب را دوست دارند! من از خودم هم خیلی بدم می آید!

من خودم را دوست ندارم! من آتش را کمترین مزدم در آخرت می دانم!

از شماها هم بدم می آید و از اسلام شما بیشتر!؟ ... همین!

15/11/71 شیراز  "

 

 

برگرفته از کتاب " لخته های دل" حجت الاسلام سید محمد انجوی نژاد 

----------------------------

نقل از کتابخانه سایت تبیان +   : http://www.tebyan.net

 -----------------------------------------------------------------------

*(پی نوشت:واضح است اسلام ایی که در عنوان مطلب آمده،همان اسلام آمریکایی است که همگی از آن بیزاریم.)
" دجال های دیجیتال

لیبی آه امام موسی صدر است

 بحرین

سیلی خدا بر صورت خلیفه های دروغ است

ژاپن می لرزد و سونامی ژاپن

یعنی ژاپن قوی تر از فرانسه و آلمان است

و میراژها و اف بیست ها

در برابر خشم خدا هیچ اند

کجایی پل الوار؟

که از فرانسه به لیبی بروی

و اعتراض کنی به این کوتوله های سیاست

به اوبی ما و این مرتیکه کوتاه قد فرانسوی

که من مدام نامش را فراموش می کنم

به  برلوسکنی که هر کجا باشد

فاحشه ها جمع اند

ایتالیا تئاتر فاحشه ها شده است

و زنده باد  پاپ

و زنده باد بابانوئل

و زنده باد پیتزای پپرونی واتیکن

فرانسه با میراژهایش بگذار وژ وژ کند

 بانجول ها

با بنجول های فکری ایران

شتران سبز قذافی

و سعد حریری

از مقابل عکس عبدالله ابن ابابیل و 

خاخام های چاخان رژه بروند

آنها نقشه کشیده اند برای تمام جهان

برای رنگ عبای پسر زبیر  

برای متن سخنرانی طلحه الخیر ایرانی

برای تهیه و توزیع و پخش جنازه های شهیدان اهل سنت در ایران

اما دست شان به هیچ جا نرسید

و اهل سنت ایران خندید به ریش فتنه

به کاخ الیزه و سفید

اگر دعوای شیعه و سنی راه می افتاد

به این شیخ تنها نصف سهم می رسید

یک سهم به آن شریکش

و دو سهم به زحمتکشان استودیو بی بی سی

که زورشان نرسید به میدان انقلاب و آزادی

و زورشان نرسید

 به میدان مرجئه دمشق

و زورشان نرسید به میدان تقسیم استانبول

و زورشان نرسید به الضاحیه لبنان

سه گراز و سه خوک و سه کروکودیل

با سه افعی و سه گاومیش و سه شتر

پیمان بسته اند

آنها برای فردای ما نیز نقشه کشیده اند

برای شیخ عینک پنسی خوش تیپی که خواهد رسید

با نقشه ی دجال های دیجیتال

آنها هزار نقشه برای سیدحسن نصرالله کشیده اند

در روز اول 48 کشته

از کشته ها 16 قلب به هر کدام رسید

سی و دو کلیه

به جمهوری خواهان دموکرات

دموکرات های جمهوری خواه

که هیچ وقت بر سر رای ها با هم دعوا نمی کنند

اما نقشه دعوای جهان را می کشند

و روز اول لیبی این بود

القصافی جدا جدا

قصابها جدا جدا

امریکا چرا نیاید

مادام که آل خلیفه هست و شیخ خرفت هست

مادام که در استودیو بی بی سی مخملباف هست و نوری زاده هست و خاخام ها و چاخان ها هستند

فرانسه چرا لشکرکشی نکند مادام که سعدحریری هست و ۱۴مارس هست

اما سراسر دنیا پر است از حسن نصرالله

از بچه های علی و حسین و  خمینی

و انتفاضه ها همچنان در راه است

انتفاضه ی تونس و مصر و لیبی

 انتفاضه ی بحرین و یمن

 و انتفاضه ی حجاز و امارات

و انتفاضه ی کویت و قابوس و شاه کوچک اردن

و انتفاضه ی پیوند شیعیان و اهل تسنن در راه است

شما از جنس دیگرید

از جنس بولهب و برلوسکونی با هم

سونامی بزرگتر از ژاپن همین هاست

که من می گویم و تو می بینی هر شب

محمد از حجاز بود

 اما شما شبیه او نیستید

شما ابولهب اید تا هنوز

و ابرهه اید

و مصر حجاز نیست

الازهر با کبارالعلما فرق می کند حالا

شیوخ آل سعود

تنها تخصص شان نشان دادن قبله است

وقتی کنار خانه ی خدا تمرگیده اند

با شکمانی برجسته و چرخ های دوار

بچرخ تا بچرخیم

آنها تنها می توانند بوی صابون های غیر حلال را تشخیص بدهند

و این تخصص کمی نیست

و حد حرم را  

با کمک اسرائیل و دوربین های پیشرفته انگلیسی مشخص کنند

آنها به درد  هیچ چیز دیگری نمی خورند

بی خاصیت ترند از یک آدامس خروس و یک بستنی قیفی

آنها فقط به درد چاله کندن می خورند

بر سر راه مسلمانان

و تقسیم کردن مسلمانان با کمک آیات وحدت

آنها در مسابقه زیبایی عقال و دشداشه اول اند

در مسایقه آنکارد ریش هم اول

در خواب در رختخواب پر قو اول اند

در مسابقه زیباترین شاهین هم اول

در مسابقه بزرگترین کپل و ران و شکم اول اند

و در مسابقه بیشترین ساعت معاشقه با غرب هم اول

داوران زیباترین شترند

مادام که قذافی و مبارک و بن علی می دوند

و امریکا و فرانسه و انگلستان بر سرشان شرط می بندند

مادام که شیوخ آل سعود تنها ما را  محکوم می کنند

اما گرازها آزادند

خلیفه های سعودی را

با شترانشان فرستاده اند به بحرین

با شمشیرهای تیز تا گردن بزنند

عاشقان خمینی را

دنیا به دست فاحشه ها افتاده است

و مردم بیدار شده اند

و این اسب سیاه یونایتد امریکا

تنها برای سواری دادن به تل ابیب طراحی شده ست

برای لگد زدن به پابرهنگان زمین است

این اسب سیاه

پابند خوک های سفید است

تا انگلستان پاپیونش را صاف کند و

 لباس شب عمه الیزابت

کشیده شود تا افغانستان

و غرب را خر کرده اند با کمی سوسیس  خوک و کمی ژانبون

و کمی اینترنت 

و با بابانوئل و فاحشه ها

می بینی که حال جهان هیچ خوب نیست

شب بخیر عمه الیزابت

کجایی  پل الوار؟!

                                     شب تحویل سال 1390 – دهلی نو "

علیرضا قزوه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نقل از وبلاگ ایشان :  http://ghazveh.blogfa.com
گفت: میزان بدهی یکی از بدهکاران بانکی که اخیراً به دستگاه قضایی معرفی شده است مبلغ هزار میلیارد تومان است.
گفتم: یک بنده خدایی میخواد یک میلیون برای ازدواج فرزندش وام بگیرد، صد بار می برند و می آورند و ضامن و معرفی نامه می خواهند و.... این یارو چطوری هزار میلیارد تومان پول بی زبان را گرفته و پس نداده است!
گفت: از رؤسای بانک هایی بپرس که این مبلغ نجومی را به وی داده اند، تازه، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کلی از او تعریف کرده و گفته است که بهترین تولیدها را داشته و کارخانه اش بهترین کارخانه ها و... است.
گفتم: به شخصی گفتند فلانی با چماق روی کله دوستت زده و او را کشته است. پرسید؛ از جلو زده یا از عقب؟! گفتند؛ از جلو زده، گفت؛ ولش کنید برود. مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی، کسی که از عقب می زند مقصر است!

-----------------------------------------------------------------

نقل از ستون "گفت و شنود" روزنامه ی کیهان +
بسم الله الرحمن الرحیم

 دستگاه پروپاگاندای صهیونیزم همیشه از ورزش علی الخصوص فوتبال به بهترین نحو برای انحراف افکار عمومی بهره برده است، که نمونه بارز آن بازی های جام جهانی 2010 است لذا خالی از لطف نیست تا شواهد و مصادیق بیشتری که نشانگر عقبه شیطانی و ماسونی این جریانات است خدمت دانش دوستان عزیز ارائه گردد.
رهبرا،وقتی شما میگید جنگ نرم....

"از تو به یک اشاره

از ما به سر دویدن....."

کاش فقط بعضی از مسئولین میدونستن که" جنگ نرم با سرعت 45.2 Kbps !! کمی(وفقط کمی) سخته."

به هر حال، به یاری خدا "ما تا آخر ایستاده ایم..."

همین.
" مختار!

 

راهی نمانده است

همین امشب  

از سریال بیرون بزن

پیش از آن که شمر و سنان کاری کنند

با کمک سازمان ملل

بیرون بزن

 با همین کیان ایرانی و همین ایرانیان

که نشسته اند پای گیرنده هایشان

و با همین شمشیرها

که در دست فرزندان مالک است

به جنگ شمر برویم

و شمر همین آل خلیفه است

همین عبدالله است و همین عبیدالله

و شمر همین شورای اعراب اند

که منجنیق آورده اند در بحرین

و" آیات" خدا را می کشند و لگدمال می کنند

وگرنه اهل سنت با مایند

و عاشقان رسول الله با مایند

تنها شمر و سنان

با آل سعود و آل خلیفه

با آل شکم و آل حرام آن سویند

و آل کاخ سفید و آل کاخ الیزه آن سویند

و آل بی بی سی

همیشه آن سو بودند

به مختار گفتم چاره ای نمانده

باید از دل سریال بیرون زد

با اسب

با شمشیر

با قایق های تندرو و با شعر

که  جهان همین کوفه ست

و عاشقان علی(ع) امشب

بر پشت بام های زمین آتش روشن کرده اند

                               اردیبهشت ۱۳۹۰   " 

علیرضا قزوه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نقل از وبلاگ ایشان :  http://ghazveh.blogfa.com